Teniški vrtec (4 – 6 let)

Prvi teniški koraki:

  • razvoj osnovnih psihomotoričnih sposobnosti
  • učenje naravnih oblik gibanja, poudarek na tistih, ki se pojavljajo pri tenisu
  • učenje predvsem skozi elementarne igre
  • medsebojno sodelovanje, pomoč, prijetno druženje s sovrstniki
  • spodbujanje otroka k razmišljanju – lastnim idejam, rešitvam gibalnih nalog
  • spoznavanje teniške igre v prilagojeni obliki

Otroci so v tem starostnem obdobju najbolj dojemljivi za gibalno učenje. Njihov napredek je hiter, predvsem ob redni telesni aktivnosti in pravilnem pristopu. Znanja in sposobnosti, ki jih osvojijo v tem času, so ključnega pomena za kvaliteten nadaljnji razvoj in učenje kompleksnejših, ter zahtevnejših gibalnih nalog. Zelo pomemben dejavnik za najmlajše je tudi delovno okolje, ki mora biti sproščeno in prijetno, zato zgoraj omenjene aktivnosti potekajo predvsem skozi igro.

Glavni cilj tega starostnega obdobja, je postavitev dobrih gibalnih temeljev, na katerih lahko gradimo v nadaljevanju. Ti so zelo pomembni v vseh športih, prav tako pa v otrokovem vsakdanu.