Tekmovalni tenis

V obdobju 11 – 14 let prihaja do velikih psihofizičnih sprememb, zato je cilj obdržati dobro koordinacijo in tehnični razvoj, kljub pospešeni rasti.

Hkrati je to pomembno obdobje z vidika tekmovanj, kar pomeni:

  • postavitev ciljev in plan dela (za vsakega posameznika posebej)
  • trener dozira količino in vrsto treningov (veliko individualnega dela)
  • količina treningov se poveča
  • redni sparingi
  • redna udeležba na turnirjih

Tekmovalni tenis zahteva individualni pristop do otroka, ki se odloči za resen trenažni proces. Otrok mora biti za resno delo predan in izredno motiviran, da dnevno premaguje napore in redne trenažne procese, ki so sestavni del vsakega dne.

Starši imajo pomembno vlogo na poti do uspeha, saj je zelo pomembno, da otroke podpirajo na njihovi poti. Skupaj s trenerji postavijo cilje, vendar je zelo pomembno, da trenerju dopuščajo njegovo avtonomijo in zaupajo v njegovo delo. Trener pa je tista oseba, ki nosi profesionalno odgovornost, da otroku zagotovi kvalitetno delo in možnost za doseganje njihovih ciljev. Pomemben je dober odnos med njim in otrokom, saj se zaradi časa, ki ga preživita skupaj, pogosto znajde v vlogi zaupnika. Ključnega pomena je dobra komunikacija in sodelovanje na relaciji otrok – starš – trener, reden in kvaliteten trenažni proces in redno obiskovanje turnirjev (tudi mednarodnih).