Mini tenis (6 – 8 let)

 • ugodno obdobje za učenje gibalnih sposobnosti
 • hitro učenje novih gibanj in udarcev
 • osvajanje kompleksnejših gibanj in položajev, pomembnih za teniško igro
 • vključitev taktike v teniško igro (predvsem zanesljivost in natančnost)
 • iskanje taktičnih rešitev skupaj z otroci (kaj, zakaj?) in jih na ta način spodbujati k razmišljanju in aktivnemu sodelovanju
 • še vedno je prisotno medsebojno sodelovanje in doseganje cilja skupaj s sovrstniki
 • razvoj specifične koordinacije, z loparjem in brez loparja
 • spoznavanje teniškega bontona
 • spoznavanje pravil mini tenisa
 • možnost individualnih treningov, kot dopolnitev in nadgradnja skupinskim treningom
 • spoznavanje s turnirji

V tem starostnem obdobju otroci igrajo (predvsem) MINI tenis, kjer igrajo z oranžno žogo (mehko), ki je lažja in počasnejša, kar otrokom omogoča več kontrole in užitka v igri. Še vedno je prisotno veliko igre in poudarka na gibalnem razvoju, ki je nekoliko bolj kompleksen, počasi pa se namenja več pozornosti tudi tehniki.

Oblikujejo se homogene skupine, ne glede na starost otrok, saj s tem zagotovimo bolj kvalitetno delo in hitrejši napredek. Zaželeno je, da se otroci udeležijo vsaj nekaj teniških turnirjev kategorije mini tenis, saj s tem otrok pridobi motivacijo za nadaljnje delo.