Midi tenis (8 – 11 let)

  • motorični razvoj se nekoliko upočasni (pospešen in neenakomeren telesni razvoj, pri dekletih puberteta)
  • vključitev kondicijsko – koordinacijskih treningov za skladnejši telesni razvoj in kot preventiva pred poškodbami
  • večji poudarek na samostojnosti otroka (skrb za opremo, pristop, spoštovanje pravil, samostojno ogrevanje pred treningom po vnaprej določenem in znanem programu…)
  • poudarek na tehničnem razvoju v igralnih situacijah, taktični ideji in široki motorični pripravi
  • vključitev individualnih treningov
  • postavljanje teniških ciljev skupaj s starši
  • redna udeležba na turnirjih v okviru Teniške zveze Slovenije (TZS)

V začetku tega obdobja otroci postopno preidejo iz MINI na MIDI tenis, kar za njih pomeni večje igrišče, zahtevnejše naloge in nove taktične izzive. Poleg tega zamenjajo tudi žogice – dobijo žogice za MIDI tenis, ki so trše od predhodnice, hkrati pa lažje od prave teniške žogice. Otroci se srečajo z večjimi napori (večje igrišče, hitrejše žoge, več gibanja…), zato na tej točki koordinacijskim treningom dodamo kondicijske treninge, s katerimi želimo otrokom olajšati delo na igrišču.

Večji poudarek je na taktiki teniške igre (kaj odigrati, kdaj, zakaj…?) in spoznavanju različnih igralnih situacij, kar pa za otroke pomeni več razmišljanja in odločanja v sami igri. Takšnemu delu so namenjeni predvsem skupinski treningi. Zato je zaželeno, da se trenažnemu procesu dodajo individualni treningi. Ti so namenjeni izboljševanju tehnike in reševanju specifičnih težav igralca, kar v okviru skupinskih treningov težko odpravimo.

Obiskovanje teniških turnirjev (MINI in MIDI) je zelo zaželeno, kar pa zahteva motivacijo s strani trenerjev in staršev. V tem obdobju je število otrok vključenih v trenažni in tekmovalni proces praviloma največje, zato imajo otroci tudi največ možnosti, za udeležbo na turnirjih in za pozitiven rezultat. Hkrati jim osmislimo trud in delo, ki ga vlagajo v treninge. Navsezadnje pa ne smemo pozabiti na neprecenljive izkušnje, ki jih otroci pridobijo.