Individualni treningi

Možni so tudi individualni treningi (ni potrebno, da je otrok vključen v teniško šolo), kjer je delo odvisno od želja posameznikov. Glede na želje se oblikujejo cilji in program dela. Primerni so tudi za nekoliko starejše otroke, ki se želijo vključiti v teniško šolo in jih na ta način pripravimo in usposobimo, za uspešno vključitev v skupino.