Jasmina Keber

profileimage

Danes je pomemben člen teniške šole Trbovlje, kjer deluje že vrsto let. Poleg tega, pa ima veliko tekmovalnih izkušenj, saj se redno udeležuje tekmovanj v Speedmintonu oz. krosminton. Je namreč zmagovalka številnih mednarodnih turnirjev, ter evropska in svetovna prvakinja Crossmintona.

»Šport zame že od malih nog predstavlja sestavni del življenja, še posebej tenis, kateremu sem kasneje dodala še krosminton. Tekmovalno pot v tenisu sem pričela v Nemčiji, končala pa sem jo po selitvi v Slovenijo, ko sem se morala osredotočiti na šolo in učenje slovenskega jezika. V času študija tenisa na Fakulteti za šport, pa sem pričela aktivno tekmovati v krosmintonu, kar počnem še danes. Že kmalu pa mi je bilo jasno, da želim svoje znanje predajati naprej otrokom in jih navduševati za oba športa, v katerih jaz sama tako zelo uživam. Pri treniranju tenisa in krosmintona, se tako ob poudarjanju pomena pravilne tehnične izvedbe udarcev in gibanja predvsem trudim, da otroci uživajo v učenju in igranju, saj je ljubezen do igre osnova otrokovega udejstvovanja v športu – udejstvovanje otrok v športu pa je eden ključnih korakov na poti odraščanja otrok v zdrave, samozavestne in odgovorne ljudi.«